EoC
Ethernet over Coaxial cables
Ve střední a východní evropě před rokem 1989, v podstatě neexistovala kabelová televize a její poskytovatelé, tak jak je známe dnes. Téměř každý obytný dům měl společné TV rozvody provedené pomocí koaxiálních kabelů a pasivních rozbočovačů (STA). To zajišťovalo rozvod TV a Rozhlasového signálu od anténního zesilovače do jednotlivých bytů. Na těchto rozvodech jsou frekvence do 88Mhz zcela volné a nevyužité.

Někdy jsou dokonce rozvody STA v domech již zcela opuštěné, neboť ve společenství vlastníků nikdo nerozuměl problematice a nechtěl se zabývat nutnými změnami v technologii které sebou přinesla digitalizace vysílání. V těchto domech pak byla STA „zrušena“ odpojením zesilovačů od napájení, případně demontáží antén a obyvatelé (zvláště v městských aglomeracích, blízko vysílačů) byli odkázáni na individuální příjem pokojovými anténami. Samotné rozvody ovšem v domech zůstaly.

Zde se otevírá velký prostor pro použití technologii Ethernet over Coax (EoC) která dokáže přenášet data po STA pomocí mediakonvertorů které dokáží namodulovat ethernet do koaxiálního kabelu právě ve volném pásmu do 88Mhz. K modulaci se používá technologie HomePlug vyvinutá původně k přenosu dat po sítich 220V, ovšem její použití v TV rozvodech sebou přineslo několik výrazných výhod:


  • Stabilita média - Koaxiální rozvody jsou stabilní a ke změnám jejich elektrických či elektromagnetických vlastnostech dochází jen vyjímečně, oproti silovým rozvodům kde změnám dochází téměř neustále (sepnutí bojleru, zapnutí kuchyňského spotřebiče, atd..) To se pozitivně projevuje na kvalitě spojení neboť po každé významné změně v médiu je nutno pomocí ACM znovu provést volbu modulace.

  • Rušivé vyzařování - Vyzařování z média je silně omezeno elektromagnetickým stíněním, což funguje i opačně, tedy že stínění zamezuje případnému okolnímu rušení proniknout do média.

  • Vyšší rychlosti - Toto vyplývá z výše uvedeného.

  • Větší vzdálenost - Podle dostupných údajů by měl přenos za použití dostatečně kvalitního kabelu fungovat až na vzdálenost 900m. Oproti rozvodům 200V se v STA téměř vůvec nevyskytují rušivé signály a proto je vzdálenost omezena v podstatě jen útlumem kabelu.

  • Napájení po koaxu - Existuje možnost napájení zařízení po koaxiálním kabelu a dále napájet i další zařízení. Typicky užitečné u novostaveb, kde je na střechu přiveden pouze koaxiální kabel pro TV anténnu ale není zde možnost instalace dalších kabelů. Pomocí PoC (Power over Coax) si takto odnapájíte nejen mediakonvertor, ale třeba i mikrovlnný (wifi) upstream.